Kullanım Koşulları

Collabrains Technologies LTD.  (bundan sonra “TAXİCY” olarak anılacaktır), Taksi Sürücüleri ile müşterileri (bundan sonra “Müşteri” olarak da anılacaktır) bir araya getiren bir teknoloji platformudur (bundan sonra “Uygulama” olarak da anılacaktır). TAXİCY ve Müşteri, birlikte “Taraflar” olarak da anılacaktır.

1. BAŞVURU VE ÜYELİK

1.1. Müşteri, Uygulama’yı indirip, kayıt için gerekli olan bölümleri doldurup GSM numarasını onayladıktan sonra şifresini girerek, işbu Koşullar dâhilinde Uygulama’yı kullanmaya başlayabilir.

1.2. Müşteri, başvuru esnasında verdiği tüm bilgilerin daima ve her bakımdan eksiksiz, gerçeğe uygun ve güncel olduğunu kabul eder. Müşteri, her zaman kişisel bilgilerini Uygulama aracılığıyla güncelleyebilir.

1.3. Uygulama’nın kullanımı ücretsizdir.

2. UYGULAMANIN KULLANIMI

2.1. Müşteri, Uygulama’ya kayıt olup Uygulama’yı açtıktan sonra taksi çağırma butonuna tıkladığında, Uygulama aracılığıyla, bulunduğu konuma en yakın olan taksi kendisine yönlendirilir ve taksi sürücüsü çağrıyı kabul ettiği takdirde; sürücü ve araca ait bilgiler Müşteri’ye ulaştırılır.

2.2. TaxiCy yönlendirilen araca ilişkin verilen bilgilerin (tahmini varış süresi, aracın Müşteri’ye olan uzaklığı vb.) gerçeği yansıtması adına elinden geleni azami çabayı gösterir ve fakat bu bilgilerin %100 gerçeği yansıtmamasından dolayı sorumlu tutulamaz.

2.3. Müşteri bu aşamadan sonra, ekrandaki iptal butonuna basıp yolculuktan vazgeçebilecektir. Aksi halde Müşteri atanmış taksiyi bekleyeceğini ve taksiye bineceğini kabul eder. Müşteri, sürücü atandıktan sonra 2 dakika içinde ücretsiz olarak iptal butonuna basarak yolculuktan vazgeçebilir. Sürücü atandıktan 2 dakika sonrasında iptal ettiğinde ise aşağıdaki koşullar çerçevesinde ücretlendirilmeye tabi olacağını kabul eder. Müşteri bu koşullarda yaptığı ilk iptalinde uyarılır, bundan sonra bu şekildeki iptallerinde ücretlendirme uygulanmaya başlar. Müşteriye ücretlendirme yapılacağına dair öncesinde uyarı/bilgilendirme yapılır ve sonrasında iptale devam etme durumunda iptal ücreti yansıtılır.

 • 2 dakikayı geçtikten sonra yapılan iptaller 10 TL olarak ücretlendirilir.
 • Sürücü çağrı yapılan adreste 2 dakikadan fazla bekletilirse çağrıyı iptal edebilir. Bu durumda 10 TL iptal ücreti yolcuya yansıtılır.
 • Sürücünün yolcuya yaklaşmadığı durumlarda iptal ücreti alınmaz.
 • Tahmini geliş süresinden 2 dakika sonra yapılan iptallerden ücret alınmaz.
 • İptal ücretine ait e-fatura yolcunun e-posta adresine iletilir.

2.4. Müşterinin gelen taksiyi beklememesi veya gelen taksiye geçerli bir sebep olmaksızın binmemesi durumunda, TAXİCY Müşteri’yi Uygulama’dan çıkarma hakkını saklı tutar.

2.5. Müşteri, Uygulama’yı kullanarak gerçekleştirdiği taksi yolculuğunun bedelinin tamamını ödemekle yükümlüdür.

2.6. TAXİCY Uygulaması aracılığıyla yapılan yolculuklarda Müşteri, taksimetrede yazılı ücret haricinde ilgili mevzuat hükümlerinde açıkça belirtilen park yeri, köprü, yol ve otogar gibi yol kullanım masraflarını da ödemekle yükümlüdür. Bunlar dışında Müşteri’den herhangi bir ücret talep edilemez.

2.7. Müşteri yolculuk bedelini TAXİCY uygulamasındaki ödeme sistemi vasıtasıyla kredi kartını kullanarak da ödeyebilir. Müşterinin yolculuk bedelini nakit yerine seçilen diğer ödeme yöntemleri ile yapmayı tercih etmesi halinde TAXİCY’ye yapılan ödeme ile yolculuk bedeli Sürücü’ye ödemiş sayılacak ve Müşterinin Sürücü’ye başka herhangi bir şekilde ödeme yapma yükümlülüğü olmayacaktır.

2.8. Müşteri bir kereye mahsus olmak üzere kredi kartı bilgilerini sisteme girer ve bu bilgiler daha sonraki kullanımlarda bir daha bilgi girmeyi gerektirmeden kullanılır.

2.9. Yolculuk bittiğinde Sürücü taksimetrede yazılan tutarı kendi kullandığı uygulamaya yazarak ödemenin alınması için tuşa basar. Nakit olmayan yolculuklarda bunu takiben Müşteri’nin ekranında ödeme sayfası belirir ve ödenecek tutarın onaylanması istenir. Müşteri sadece “Onay” tuşuna basarak ödemeyi yapar. Onay tuşuna basarak ödemeyi TAXİCY’ye yapması ile Müşteri, yolculuk bedelini Sürücüye ödemiş sayılır ve ödeme yükümlülüğü sona erer.

2.10. Müşteri onay tuşuna basmadan isterse sadece bir tuşa dokunarak Sürücü’ye istediği kadar bahşiş ekleyebilir ve bu bahşiş otomatik olarak Sürücü’nün girdiği tutara eklenerek hesaplanır. Bahşiş vermek tamamen Müşteri memnuniyetine bağlı olup zorunlu değildir.

2.11. Sistemde o an kullanılan kredi kartının limitinin dolu olması veya herhangi bir nedenle ödemenin yapılaması halinde Müşteri sistemde daha önce tanımladığı başka bir kredi kartı varsa onu kullanarak veya yeni bir kredi kartı tanımlayarak tekrar ödeme yapabilir.

2.12. Ödemenin kredi kartıyla yapılamaması halinde müşteri ücreti nakit olarak ödemekle yükümlüdür.

2.13. Müşteri’nin kredi kartı bilgileri TAXİCY tarafından bilinmemekte, ödeme altyapısı Garanti BBVA tarafından sağlanmaktadır.

2.14. Akıllı cep telefonunuzun çalınması veya kaybedilmesi halinde kredi kartı bilgilerinize üçüncü şahıslar ulaşamaz. Ancak TAXİCY’ye bildirimde bulunarak girilen bilgilerin silinmesi talep etmeniz gerekmektedir. Aksi takdirde üçüncü şahıslar uygulamayı kullanarak sadece taksi ödemesi yapmaya devam edebilirler. Böyle bir durumdan TAXİCY sorumlu tutulamaz.

2.15. Müşteri, bindiği taksiye herhangi bir zarar vermeyeceğini kabul eder.

2.16. Müşteri, Uygulama aracılığıyla muhatap olduğu ve şikâyetçi olduğu sürücüleri, Uygulama içindeki şikâyet bölümünden TAXİCY’ye bildirebilir ve fakat TAXİCY, sürücülerin davranışlarından herhangi bir şekilde sorumlu tutulamaz. Uygulama, Müşteri ve Sürücüleri bir araya getirmeye ve taksi kullanım tecrübesinin kalitesini ve yaygınlığını ilgili taraflar için arttırmaya yönelik bir platformdur. TAXİCY, sürücülere gerekli uyarıları yapar, benzer hataları tekrarlayan sürücülerle iş ilişkisini keser.

2.17. Müşteri, TAXİCY’nin ücretsiz olarak sunduğu hizmeti istismar edebilecek herhangi bir işlem ve/veya eylemde bulunmamayı kabul eder.

2.18. Müşteri’nin işbu belirtilen Koşullar’a aykırı davrandığının tespiti halinde, TAXİCY Müşteri’nin üyeliğini askıya alma veya Uygulama’dan tamamen çıkarma hakkını saklı tutar.

2.19. TAXİCY’nin sunduğu hizmetten yararlanan Müşteri, Uygulama’yı hukuka ve amacına uygun şekilde kullanmayı ve Uygulama dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabul eder. Müşteri’nin Uygulama aracılığıyla ve/veya dâhilinde, işbu Koşullar’a ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdiği herhangi bir işlem, eylem ve/veya faaliyetleri nedeniyle TAXİCY doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

2.2o. TAXİCY, Müşteri’den kaynaklanan teknik aksaklıklar sebebiyle hizmetten faydalanılamaması durumunda işbu Koşullar ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini ifa edememesi nedeniyle sorumlu tutulamayacak ve kendisinden herhangi bir nam altında herhangi bir talepte bulunulamayacaktır.

2.21. Müşteri, Uygulama aracılığıyla ve/veya Uygulama dâhilinde, işbu Koşullar’a ve hukuka aykırı olarak sürücü ve/veya üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen herhangi bir işlem, eylem ve/veya faaliyetleri nedeniyle TAXİCY’nin doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını kabul eder.

2.22. Müşteri, Uygulama aracılığıyla TAXİCY tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandığı sistem erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ile ilgili tüm sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu kabul eder.

2.23. Müşteri, Uygulama dâhilinde bulunan, TAXİCY ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul eder.

3. SONA ERME

3.1. Müşteri, TAXİCY üyeliğini istediği anda sebep göstermeksizin,  0539 101 44 77 numaralı müşteri hizmetlerini arayarak sonlandırabilir.

4. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

4.1. Veri Sorumlusu Sıfatıyla İşlenen Kişisel Veriler

TaxiCy Collabrains Technologies LTD.  veri sorumlusu sıfatıyla aşağıdaki verileri, Uygulamaya kayıt esnasında toplayarak işbu üyelik sözleşmesinin kurulması ve ifasıyla doğrudan ilgili olmaları nedeniyle işler:

4.1.1. Tanımlama bilgileri (ad, soyad, cep telefonu numarası, e-posta adresi).

4.1.2. Kullandığınız mobil aygıtın işletim sistemi versiyonu bilgisi.

4.1.3. Kullandığınız mobil aygıttan edinilen konum bilgileri.

4.1.4. Yolculuk sonunda sürücüye verilen oylama bilgisi ve yorumlar.

4.1.5. Uygulama içindeki “Öneri ve Şikâyet” bölümünde iletilen yorumlar.

4.2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

TaxiCy kişisel verileri aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işler:

4.2.1. Kimliğinizi doğrulamak (vermiş olduğunuz cep telefonu numarasına doğrulama kodu gönderme vasıtasıyla).

4.2.2 Müşteri desteği sağlamak ve sorun gidermek.

4.2.3. Servis güncellemeleri ve hatalar hakkında sizi bilgilendirmek.

4.2.4. Uygulama ile ilgili kampanyalar hakkında sizi bilgilendirmek.

4.2.5. Sürücünün yolculuk isteğini teyit etmek istemesi durumunda sizi arayabilmesi için (Bu konuyu istismar eden sürücüler sistemimizden çıkarılmaktadır).

4.2.6. TaxiCy, işbu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye mail ve/veya SMS almaktan bildirimiptal@taxi-cy.com adresine mail atarak vazgeçebilir.

4.3. Kişisel Verilerin Aktarılması ve Veri Güvenliği

4.3.1. Verileriniz güvenli sunucularımızda saklanmaktadır. Sunucularımızın bir kısmı Türkiye dışında bulunmaktadır. İşbu üyelik sözleşmesinin onaylanmasıyla beraber üyeler, verilerinin Türkiye dışındaki sunucularda bulundurulmasına açık izin vermiş sayılır. Uygulamaya sizin belirlemiş olduğunuz şifre ile erişebilirsiniz ve şifreler sistemimizde geri çevrilemeyecek şekilde kodlanmış olarak tutulur. Şifrenizi güvende tutmak ve paylaşmamak sizin sorumluluğunuzdadır. Ancak verilerin aktarılmasının halka açık internet üzerinden yapılmasının %100 güvenli olduğunun garantisi verilemez. Verilerinizi korumak için şifrelenmiş bağlantı kullanmaktayız, fakat veri aktarım sırasında internet bağlantınıza yapılan saldırıların riski sizin üzerinizdedir. Verileriniz sunucularımıza ulaştıktan sonra korunması ile ilgili her türlü güvenlik önlemi tarafımızca alınır.

4.3.2. TaxiCy  yukarıda belirtilen istisna dışında, hukuken gerekli veya yükümlü olmadıkça kişisel verileri ve/veya trafik verilerini ya da iletişim içeriğini sizin açık izniniz olmadan satmaz, kiralamaz, pazarlamaz veya başka bir suretle üçüncü kişilere aktarmaz.

4.4. Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Haklar

4.4.1. Müşterilerin kişisel verilerin korunmasına ilişkin hakları aşağıda belirtilmiştir::

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmek,
 • Kişisel verilerinizin hangi amaçla işlendiğini ve bu amaçlara uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,
 • Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini istemek,
 • Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etmek,
 • Düzeltme, silme ve yok etme taleplerinizin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasistasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etmek.

4.4.2. Kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin her türlü talebinizi kisiselveriler@taxi-cy.com adresine iletebilirsiniz; talebiniz titizlikle değerlendirilecek ve tarafınıza en kısa zamanda bir dönüş yapılacaktır.

4.5. Verilere İlişkin Diğer Hükümler

4.5.1. Sistemimizde tutulan verilerinizin kopyasını, talep etmeniz halinde, gerekli güvenlik kontrolü yapıldıktan sonra sizinle paylaşabiliriz. Verilerinizi uygulama üzerinde güncelleyebileceğiniz gibi müşteri hizmetlerimizi arayarak da güncelleme talebinde bulunabilirsiniz.

4.5.2. Uygulamamızı daha hızlı ve etkin bir şekilde kullanabilmeniz için oturum cookie (çerez)’lerini cihazınızda saklamaktayız. Dilerseniz, bu bilgilerin tutulmasını cihaz ayarlarınızda yapacağınız değişiklikle engelleyebilirsiniz. Ancak bunu yapmanız durumunda TaxiCy Uygulamasının tüm fonksiyonlarından yararlanamayabilirsiniz.

4.5.3. Gizlilik Politikası üzerinde zaman zaman değişiklik yapmak hakkımızı saklı tutarız. Herhangi bir değişiklik yapılması durumunda bununla ilgili bilgi tarafınıza verilecektir.

5. DİĞER ŞARTLAR

5.1. Fikri Mülkiyet Hakları

5.1.1. Uygulamanın tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, tüm unsurları ( bundan böyle “TAXİCY’nin telif haklarına tabi çalışmalar” olarak anılacaktır) TAXİCY’ye aittir. Müşteri, TAXİCY Hizmetleri’ni, TAXİCY bilgilerini ve TAXİCY’nin telif haklarına tabi çalışmalarını ticari amaçla kullanamaz. Müşteri TAXİCY’nin izni olmaksızın, TAXİCY’nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.1.2. TAXİCY’nin; TAXİCY Hizmetleri, TAXİCY bilgileri, TAXİCY telif haklarına tabi çalışmaları, TAXİCY ticari markaları, TAXİCY ticari görünümü veya Uygulama vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dâhil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.

5.2. Sözleşme Değişiklikleri

5.2.1. TAXİCY, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, sözleşmeyi, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Uygulama üzerinden ilan ederek değiştirebilir. İşbu Koşulların değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte veya sonrasında, Müşteri tarafından Uygulama üzerinden on-line kabul edilmesi ile geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

5.3. Mücbir Sebepler

5.3.1. Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda TAXİCY, işbu Koşullar ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, TAXİCY için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için TAXİCY’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. “Mücbir sebep” terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla; ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve TAXİCY’nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

5.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

5.4.1. İşbu Koşullar’ın uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Koşullar dâhilinde doğan hukuki ilişkilere Kıbrıs Türk Hukuku uygulanacak ve İşbu Koşullar dahilinde ve/veya bunlarla bağlantılı olarak doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın varlığı halinde KKTC Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

5.5. Sözleşmenin Feshi

5.5.1. İşbu Koşullar, Müşteri’nin üyeliği sona erinceye kadar yürürlükte kalacak ve Taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. TAXİCY, Müşteri’nin işbu Koşullar dâhilinde belirtilen hükümlere ve Uygulama içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve TAXİCY Hizmetleri’ne ilişkin benzeri kurallara aykırı hareket etmesi durumunda; sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

5.6. TaxiCy’nin Kayıtlarının Geçerliliği

5.6.1. Müşteri, işbu Koşullar dâhilinde doğabilecek ihtilaflarda, TAXİCY’nin kendi veri tabanında veya sunucularında tuttuğu elektronik kayıtların ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini; TAXİCY’yi yemin teklifinden ari kıldığını kabul eder.

5.7. Yürürlük

5.7.1. İşbu Sözleşme Müşteri’nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

5.8. İade Koşullar

5.8.1. Kullanılan hizmetlerin ücret iadesi bulunmuyor. Yanlış tutar/ yanlış çekim olduğunu düşünüyorsanız bize ulaşabilirsiniz.